Currently browsing

Lehekülg 79

Matsalust leiti muinaslaeva tükke

Pedagoogikateadlane Tõnu Ots seiramas oma kodutalu juurest rannaveest välja toodud haruldasi laevatükke. Foto: Katrin Pärnpuu Üleeile tõid teadlased Matsalu lahest Keemu sadama lähedalt välja laevatükke, mis tõenäoliselt kuuluvad keskaegsele purjelaevale ehk kogele. Umbes tunni ajaga otsiti varem märgistatud kohtadest 8–9kraadisest laheveest välja ja kanti kaldale 11 pigimusta rasket laevatükki, neist suurim nelja meetri pikkune.

13. oktoobril tutvustasime arheoloogiat Ülenurmes

Neljapäeval 13. oktoobril avasime projekti "Noorte aredamine arheoloogiaalase teavitustöö ja kaasamise abil" raames koolinoortele suunatud infotundide seeria, mille käigus tahame noortele selgitada, mis on arheoloogia, miks see on oluline ja kuidas aitab arheoloogilist leiumaterjali tõlgendada ning kontrollida eksperimentaal-  arheoloogiline meetod.

Piloot-infotund noortele Ülenurme Gümnaasiumis

13. oktoobril toimub esimene infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Ülenurme Gümnaasiumis 11. klassi ajalootunni raames ning plaanis on  eksperimentaalarheoloogia võtmes rääkida noortele sellest, mis ikkagi on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Otsinguvahendi koolituse sisuline osa lõppes simulatsiooniga Kobratu karjääris

Laupäeval 01. oktoobril lõppes otsinguvahendi loa taotlejate koolituse sisuline osa koolituse IV mooduliga. Selle raames tutvustas TÜ arheoloogiakabineti tehnik Andres Vindi valikut  TÜ arheoloogiakogudest ning selgitas erinevate perioodide leiumaterjali eripärasid ja kultuuriväärtuslikku tähtsust. Päeva teises pooles toimus väljasõit Kobratu karjääri, kus viisime läbi praktilise simulatsiooniharjutuse.