Currently browsing

Lehekülg 5

Ajalookirjanduse aastapreemia “Siksälä kalme” raamatute eest

2015. a ajalookirjanduse aastapreemia võitjaks tunnistati 13. mail Heiki Valgu ja Silvia Laulu monograafia “Siksälä kalme”. Monograafia kataloogi kaasautoriks on Jaana Ratas, kes on ühtlasi väljaannete kujundaja. “Siksälä kalme” on kogumik, mis hõlmab endas ühe omanäolisema Kagu-Eesti keskaegse kalme uurimise, matuste ja rikkaliku leiuainese tutvustamist. Siksälä uurimist kajastav dokumentatsioon ja esemeleiud on tallel TLÜ arheoloogia teaduskogudes.

CAA Eesti kevadine kokkusaamine

CAA Eesti registreeriti CAA Internationali allorganisatsioonina aastal 2012, kui rahvusvahelisel konverentsil Southamptonis osales neli Eesti arheoloogi. Tutvustamaks organisatsiooni laiemale ringkonnale kutsume kokku CAA Eesti kevadise kokkusaamise, mis toimub 20. mai kell 14:00 Muinsuskaitseameti ruumides.

Parkide teabepäev 19. mail Keila-Joa mõisa peahoones

Päevakava   10.00-10.30 - Registreerimine 10.30-10.45 – Sissejuhatus Keila-Joa mõisa esindaja ja Ly Renter,  Silja Konsa Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektorid   10.45-11.15 – Elurikkust soodustav parkide hooldamine ja taastamine Urve Sinijärv , Keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist, maastikuarhitekt   11.15-11.

Näitus “Arheoloogilised välitööd Eestis 2015″ Saaremaal

Rändnäitus “Arheoloogilised välitööd Eestis 2015″ jõudis Saaremaa Muuseumisse. Lisaks ülevaatele eelmisel aastal Eestis tehtud tähelepanuväärsematest arheoloogilistest avastustest saab uudistada ka väljapanekut viimasel kolmel aastal hobiarheoloogide poolt Saaremaalt leitud kultuuriväärtustega leidudest. Näitus jääb Saaremaa Muuseumisse maikuu lõpuni ja viiakse sealt edasi Hiiumaale.

Näitus Muhu Muuseumis

28. aprillil 2016 avati Muhu Muuseumis näitus “Ristimäe kivikalme”. TLÜ arheoloogia teaduskogus valminud näitus (koostaja Ülle Tamla, kujundaja Katrin Koch-Maasing) annab ülevaate Muhu saarel 2015. aastal avastatud ja kaitse alla võetud Ristimäe ning Kaasiku kinnistutel paiknevast põletusmatustega 12.-13. sajandi kivikalmest. Vitriinidesse on välja pandud ka 2014.-2015. aastatel sealt avastatud ligemale 200 esemeleidu. Näitus jääb avatuks 2016. aasta lõpuni.

East Anglian Archaeology arheoloogilised raportid

Eelmisel aastal alustasime tööd East Anglian Archaeology (EAA) veebilehe uuendamise ning nende arheoloogiliste raportite kättesaadavaks tegemisega. East Anglian Archaeology on eelretsenseeritud sariväljaanne Inglismaal, mida on välja antud 1975-st aastast. Selle toimetusse kuuluvad kogenud East Anglia arheoloogid. Archaeovisioni poolt loodud uue lahenduse abil on väljaande metaandmed avatud ja kättesaadavad akadeemilistele otsisüsteemidele (sh. Google Scholar ja Mendeley).

Teabepäev arheoloogiapärandist 20. aprillil Raavitsa külas Valgamaal

Teabepäev arheoloogiapärandist 20. aprill kell 12.00 Raavitsa küla, Karula vald, Valgamaa – RMK Valgamaa Metskonna kontor. Kokkusaamise eesmärgiks on arutleda arheoloogia objektide kaitse ning väärtustamise teemadel raietööde planeerimisel ning metsatööde teostamisel.  Käsitleda on plaanis nii kaitsealuseid kui ka mittekaitsealuseid objekte nagu nt kalmistud, kääpad, looduslikud pühapaigad jm.

Paekiviaia taastamise koolitus 14. mail Jõelähtme vallas Koila külas

PAEKIVIAIA TAASTAMISE KOOLITUS   14.mail Jõelähtme vallas  Koila külas, kogunemine alates kell 10.00 Koila külas  Küti talu juures  Juhendab meister Alo Peebo Kaasa võtta töörõivad vastavalt ilmastikule ning töökindad. Kohv ja ühine lõunasöök. Osalemiseks on kindlasti vajalik eelnev registreerumine: Korraldajad: Kaidy Kütt ja Muinsuskaitseamet. Koolitus on tasuta.   Lisainfo   ja registreerimine Kaidy Kütt kaidy.kytt@gmail.