Currently browsing

Lehekülg 3

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Oodatud on ka kõik restaureerimisest ning pärandi kaitsest huvitatud omavalitsuste töötajad ning mälestiste ja ajalooliste hoonete omanikud. Kursuse läbimine on ka üheks eeltingimuseks Arhitektuuripärandi spetsialist tase VII või VIII kutse taotlemisel.

Kalmistute teabepäev Raasikul 15. septembril

    Olete palutud kalmistu-teemalisele teabepäevale neljapäeval 15.septembril  kell 10.00  Raasiku Rahvamajja aadressiga Raasiku vald Raasiku  Tallinna mnt  21   Sihtgrupp: kalmistuvahid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, kogudused, huvilised.   Päevakava 10.00-10.15 – Registreerimine 10.15-11.00 – Kalmistuseadus - Ilmo Au,  Siseministeeriumi  Usuasjade osakonna osakonnajuhataja   11.00-11.

Tebapäev- Raplamaa Vana maja päev

Koht: Velise kiriku vööruses, Raplamaal   L 24.09 10.45-11.00 Koguneme. 11.00-11.45 Ajaloolised küttekolded. Hardi Ojaste, EVM. 11.50-12.50 Maakivimüürid – ehitustraditsioonid, müüride lagunemine, mördid, restaureerimine. Alo Peebo, restauraator, ettevõtja, õppejõud. 12.50-13.15 piruka- ja sirutuspaus. Omaosa EUR 2.- 13.15-14.15 Biokahjustajad: Mardikad, samblikud ja teised. Tekkepõhjused ja tähelepanekud. Marike Laht, EVM peakonservaator. 14.15-15.

Arheoloog ootab infot Vatla leiu kohta

Muinasaegne sõlenõel, mis leiti nädalavahetusel Vatla linnusemäe lähedalt lohukivilt. Foto erakogu Vatla linnusemäelt lähedusest leiti muinasaegne ehtekatke, mille kohta arheoloog Mati Mandel infot ootab. Nädalavahetusel käis eelmine Kaitseliidu Lääne maleva pealik Mehis Born Vatla linnusel, kus huvi pärast otsis üles ka mitmed linnuse naabruses teada olevad lohukivid.

Meedia kokkuvõte

  Lahemaalt   Võsul püütakse päästa viimast säilinud rehielamut     Saaremaalt   Lauda tagant avastati unikaalne matmispaik     Tallinnast   Eesti ujujad jäävad Kalev SPA basseinist ilma     Virumaalt   Käsmu lahes otsiti kadunud kullalaeva     Mujalt maailmast   Norrakad tõstavad polaaruurija Amundseni laeva Maud...

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tartus 24. sept – 9. okt 2016

Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, muinsuskaitsesüsteemist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral.  Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.   Koolitus leiab aset Tartus 24. sept - 9. okt, korraldajaks MTÜ Arheopolis. Registreerimise juhised ja rohkem infot aadressil http://arheopolis.edicypages.

Koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

24. september - 09. oktoober 2016 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

Lahemaa ehituspärandi koolitus 1. – 5. augustil Võsul

Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitseameti, Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Vihula valla ning Pällo taluga kutsub 1.-5. augustil Võsul toimuvale Lahemaa ehituspärandi koolitusele. Konserveerime ja mõõdistame vana rehemaja, räägime ajalooliste hoonete väärtuste märkamisest, jäädvustamisest ning säilitamisest.Päästame tükikest ajalugu! Omanik Peep Varju räägib Pällo talu pere saatusest museum.gulagmemories.eu/en/salle/peep-varju.

Kiviaia taastamise koolitus – 22.- 23. juulil Harjumaal Kiriklas

Köstriaseme talu, Kirikla küla, Kernu vald, Harjumaa, 22 ja 23 juuli. Kiviaia taastamise koolitus ja talgud.   22. juuli 10.00 – 10.30 kogunemine 10.30 – 11.30 Loeng  - Kiviaiad enne ja praegu 11.30 – 14.30 Praktiline töö 14.30 – 15.30 Lõunapaus 15.30 – 17.00 Praktiline töö   23. juulil Kiviaia taastamine jätkub     Jutustab ja töid juhendab Muinsuskaitseameti harjumaa vaneminspektor Armin Rudi.   Kaasa hea tuju ja töökindad.