Niklusmäe kalme ja kabeliase 2012

Karula vallas Kaagjärve ehk Rautina järve lähedal Rautina Niklusmäel (Karula kihelkond) uuriti hiljutiste rüüstekaevamistega väga tugevasti lõhutud muinaskalmet ning kesk- ja rootsiaegset külakalmistut. Kaevamisi juhendasid Pikne Kama ja Heiki Valk, rüüstega lõhutud muististe järeluuringud toimusid Est-Lat-Rus programmi AAC-projekti raames. Niklusmäel on katoliku ajal olnud püha Nikolause kabel või kirik.

Kuigatsi linnamägi 2012

Kuigatsi linnamäele (Sangaste kihelkond) tehti 2012. a kaevamistel (ETF grant 8510) kolm kaevandit: üks mäe kõrgema platoo keskossa (4 m2), teine kõrgema platoo servale (10 m2) ja kolmas (3 m2) alumisele platoole. Töid juhendas magistrant Allar Haav.  Mäelael oli kultuurkiht 15-25 cm paksune, kuid ulatus lohkudes ja sissekaevetes kuni 85 cm-ni.

Kureküla linnamägi 2012

Kureküla linnamäe  (Räpina kihelkond) kaevamisi (ETF grant 8510) juhendas magistrant Tuuli Kurisoo. Kahest proovikaevandist kulges üks (10 m2) risti kitsa ja pikliku mäeseljaga, hõlmates ka seljaku alumise lõunapoolse platoo. Kultuurkiht mäel praktiliselt puudub. Kaevamistel leiti 8 käsitsi tehtud savinõukildu ja mäelael olev postiauk.

Karksi ordulinnus 2012

Briti, Poola, Eesti ja Läti uurijaid siduva rahvusvahelise projekti „Ristisõdade ökoloogia“ (juhtpartner Readingi Ülikool Inglismaal) raames jätkas Tartu Ülikooli arheoloogiakabinet mullu alanud kaevamisi Karksi ordulinnusel. Projekti eesmärgiks on välja selgitada, millised muutused keskkonnas, kultuurmaastikes, taimestikus, loomapidamises tõid endaga keskaegsetel Saksa ordu aladel kaasa vallutus ja ristisõjad.

Härmä külakalme 2012

Setomaal, Obinitsa lähistel Härmä külas toimusid väiksemad uurimistööd külaelanike algatusel rajatava tsässona – õigeusu külakabeli asukohas (Mihkli tsässon pühitseti sisse 22. oktoobril). Kaevamised toimusid kaitsealusel kesk- ja varauusaegsel külakalmel, kus pärimuse kohaselt on varem olnud püha Tooma tsässon.