Saksa ja Läti arheoloogide avalikud loengud

23. oktoobril algusega kell 16.15 toimuvad Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnas (Jakobi 2–213)  Saksa ja Läti arheoloogide avalikud loengud: John Meadowsi loeng “Radiocarbon: an Archaeological User’s Manual” on „kohustuslik“ kõigile arheoloogidele, kes radiosüsiniku dateeringutega ühel või teisel viisil tegemist teevad. Loeng annab ülevaate radiosüsiniku dateeringutest ja nendega kaasnevatest probleemidest.

15. mail Don Hensoni loeng

15. mail algusega kell 16.15 peab Suurbritannia arheoloog Don Henson avaliku loengu teemal “Archaeology and society”. Loeng toimub   Tartus Jakobi 2-213. This talk will explore the pace of archaeology in modern society. We need to understand what archaeology is and why we practice it. Archaeology must be more than only an exploration of the past for its own sake.

30. aprillil Jørgen Denckeri loeng

Taani merearheoloog Jørgen Dencker peab teisipäeval, 30. aprillil algusega kell 16.15 Tartus Jakobi 2-213 avaliku loengu teemal „Submerged Stone Age Sites” Loeng tutvustab Taani rannikuvetest leitud kiviaegsete muististe uurimistulemusi. Pärast viimase jääaja lõppu hakkas veetase Euroopas tõusma ja paljud omaaegsed maismaa-alad jäid vee alla.

Kogumiku “Man, his time, artefacts, and places: collection of articles dedicated to Richard Indreko” esitlus

23. veebruaril möödub Eesti ühe tuntuima eksiiliarheoloogi, Richard Indreko, sünnist 113. aastat. Selle sündmuse tähistamiseks esitleme 27. veebruaril kell 16.00 Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas tema auks koostatud Muinasaja Teaduse sarjas ilmuvat kogumikku „Man, his time, artefacts, and places: collection of articles dedicated to Richard Indreko“. Idee koostada nimeka Eesti kiviaja uurija mälestuseks artiklikogumik tekkis 2010.

Ilmuma hakkab Eesti arheoloogia aastakiri TUTULUS

2013 aasta kolmandal nädalal jõuab lugejateni uus populaarteaduslik väljaanne – Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus, mis hakkab täitma üht olulist lünka Eesti kaugema ajaloo tutvustamisel. Tutulus ilmub ajakirja Horisont jaanuarinumbri tasuta kaasandena. Aastakirja koostajad ja põhiautorid on Tartu Ülikooli arheoloogiaüliõpilased. Tutuluse eesmärk on heita pilk Eesti arheoloogias läinud aastal toimunule.