Ehituspärandi teabepäeva kolmapäeval 28. oktoobril 2015 Kuusiku mõisas Raplamaal

  28. oktoobril 2015 toimub Kuusiku mõisas Raplamaal ehituspärandi teabepäev (aadressiga Mõisa tee 7 - endine raamatukogu)   Teabepäeva korraldavad Muinsuskaitseamet ja Kuusiku mõis   Teabepäeval käsitletakse · kuidas puidukahjustusi ennetada ja likvideerida, · kuidas vältida vigu väärtusliku ajaloolise hoone kasutusele võtmisel, funktsiooni muutmisel, tööde planeerimisel ja  restaureerimisel.

Tänasest algab registreerumine Lahemaa ehituspärandi koolitusele

Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet kutsuvad kõiki Eesti rahvusparkide elanikke ning mälestiste omanikke 3.-7. augustil Lahemaa rahvusparki traditsioonilisele ehituspärandi koolitussarjale.   Keskkonnaamet korraldab koostöös Muinsuskaitseameti, Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Eesti Vabaõhumuuseumi ja Juminda külaga praktilise koolitussarja, kus oma ala parimad meistrid tutvustavad, kuidas restaureerida vanu hooneid ning mälestisi.

Muuksi talgupäev 18. oktoobril

Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Eesti Metsaühistu ja Muinsuskaitseamet korraldavad 18. oktoobril 2014 algusega kell 11.00 talgupäeva Lahemaal Muuksi linnamäelMuuksi linnamägi on ajalooliselt tähtis paik, mis on paraku võsastumas. Siin on inimene toimetanud alates kiviajast, pronksiajal oli siin asulakoht, viikingiaja lõpus linnus. Muuksi linnamägi on piirkonna rahvale olnud sajandeid tähtis kogunemiskoht.

Ajaloo Instituudi raamatulaat

Detsembri teisel nädalavahetusel avaneb kõigil huvilistel võimalus soetada lähedastele või miks mitte ka iseendale jõulukingituseks ajalooraamatuid soodushinnaga Ajaloo Instituudis toimuvalt raamatulaadalt! Ürituse raames müüvad oma raamatuid Eesti suuremad kirjastused. Lisaks on avatud Eesti Arheoloogiamuuseum ning plakatnäitus Eesti 2012. aasta arheoloogiliste väljakaevamiste tulemustest. Muuseumit on võimalik koos giidiga külastada reedel kell 11.00 ja14.00.

Muinsuskaitseameti teabepäev praegustele ja tulevastele usaldusmeestele

Teabepäev toimub 01. novembril 2012. a Pikk tn 2 Tallinnas.  Lähemalt käsitletakse muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste rolli kultuurimälestiste ning kultuuriväärtusega leidude kaitsel, väljaselgitamisel ja tutvustamisel.Teabepäeval antakse ülevaade Muinsuskaitseameti ülesannetest ja eesmärkidest. Oodatud on kõik, kes tunnevad huvi muinsuskaitse vastu ja tahavad kaasa aidata meie kultuuripärandi hoidmisel ning väärtustamisel.   Kava: 9.30 – 10.

Vana Läänemaa ajaloo radadel I

MTÜ Keskaegne Lihula ja Vana Läänemaa Ajaloo selts kutsuvad teid sel Laupäeval 27. oktoobril kell 13.00 Lihula mõisa kus toimub kogumiku "Vana Läänemaa ajaloo radadel I" esitlus. Kõik huvilised on oodatud.