Muinsuskaitseamet toetab pühakodade restaureerimist 660 486 euroga

Muinsuskaitseameti pressiteade26. jaanuar 2017 Programmist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ eraldatakse 2017. aastal kultuuriväärtuslike pühakodade remondiks 617 671 eurot, pühakodade sisustuse konserveerimiseks 12 574 eurot, ehituse projektdokumentatsiooni koostamiseks 11 803 eurot, piksekaitsete paigaldamiseks 6 225 eurot ning pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna toetusteks 4 500 eurot.

3. veeburaril toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele

Juba traditsiooniks kujunenud Muinsuskaitseameti teabepäev ARHEOLOOGIDELE toimub sel aastal 3. veebruaril 2017, Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis kell 12-16. Arheoloogia valdkonnas puudub Eestis hetkel täiendkoolituste süsteem, kuid Muinsuskaitseamet püüab oma veebruarikuise teabepäevaga seda lünka täita. Teemad on üsna spetsiifilised ja suunatud arheoloogias toimivate praktikate üle arutlemisele ja seeläbi kvaliteedistandardite paremale ühisele mõistmisele.

Meedia kokkuvõte 6. jaanuar

Tallinnast Astlanda Ehitus ehitab 16,2 miljoniga Eesti Kunstiakadeemia uue hoone Astlanda ehitab kunstnikele uue ülikooli hoone Analüüs kaalub linnahalli plusse ja miinuseid: hea asukoht, kuid ehitus saab olema kulukas ja aeganõudev EY analüüs: optimaalne asukoht konverentsikeskusele on linnahall Linnahallist püütakse iga hinna eest konverentsikeskust teha (parooliga) Lugejad Linnahallist: äärelinna plekist Saku Suurhalli ehitusrahade eest oleks pidanud hoopis Linnahalli...

12.-26. nov 2016 Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016. Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega Homme, 14. oktoobril algusega kell 15:00 toimub Niguliste muuseumis (Niguliste 3) Muinsuskaitseameti 23. sünnipäevaseminar “Kaitsmata pärand” ja pidulik tunnustusüritus headele koostööpartneritele ja kultuuripärandi hoidjatele. Seekordne seminar keskendub kultuuripärandile, mis on veel kaitsmata ja riikliku kaitse olemusele.

Pärandi õppe- ja talgupäev Muuksi linnamäel 15. oktoobril

Eesti Metsaühistu, Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Muinsuskaitseamet ja Looduse Omnibuss kutsuvad kuuendale ühisele Muuksi pärandi talgupäevale. Talgupäev toimub 15. oktoobril Muuksi linnamäel ja Näkiallika talus. Teeme tööd ja vestame juttu. Tallinnast toob talgulisi Looduse omnbibuss. Päev on tasuta. Muuksi linnamägi on tähtis paik, loopealne, mis on paraku võsastumas.

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Oodatud on ka kõik restaureerimisest ning pärandi kaitsest huvitatud omavalitsuste töötajad ning mälestiste ja ajalooliste hoonete omanikud. Kursuse läbimine on ka üheks eeltingimuseks Arhitektuuripärandi spetsialist tase VII või VIII kutse taotlemisel.

Kalmistute teabepäev Raasikul 15. septembril

    Olete palutud kalmistu-teemalisele teabepäevale neljapäeval 15.septembril  kell 10.00  Raasiku Rahvamajja aadressiga Raasiku vald Raasiku  Tallinna mnt  21   Sihtgrupp: kalmistuvahid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, kogudused, huvilised.   Päevakava 10.00-10.15 – Registreerimine 10.15-11.00 – Kalmistuseadus - Ilmo Au,  Siseministeeriumi  Usuasjade osakonna osakonnajuhataja   11.00-11.