Infotund Laeva Põhikoolis 16.02.2012

16. veebruaril 2012  räägime õpilastele arheoloogiast Laeva Põhikoolis. Tegemist on järjekordse infotunniga noortele suunatud infotundide sarjast, mille eesmärgiks on selgitada, mida annab arheoloogia meie ajalooteadmistele ning kuidas noored saavad arheoloogias kaasa lüüa. Räägime muuhulgas ka sellest, et Rõuges on kohe algamas elamiseksperiment ning et suvel on oodata Rõuge muinasmaja projekti laiendust, kuhu ootame kaasa lööma ka Tartumaa noori.

Infotunnid Rõngu Keskkoolis 09. veebruaril

09. veebruaril 2012  peab Viire õpilastele arheoloogiat tutvustavate infotundide raames  järjekordsed ettekanded.  Ettekanded toimuvad Rõngu Keskkoolis ja plaanis on  Rõuge muinasmaja projekti põhjal  rääkida noortele sellest, mis  on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele 2012. kevadel

Seoses 01. juunil 2011 jõustunud muinsuskaitseseaduse muudatustega on MTÜ Arheopolis välja töötanud koolitusprogrammi otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

Infotund Vara Põhikoolis 10. novembril

Neljapäeval 10. novembril toimub järjekordne infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Vara Põhikoolis ning  plaanis on  Rõuge muinasmaja projekti põhjal  rääkida noortele sellest, mis  on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

I loa taotlejate koolitusprogramm lõppes edukalt!

Otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate I koolitusprogramm toimus perioodil 27.08.-15.10.2011  ja selles oli 22 osalejat.Koolitusprogrammi raames toimus kolm seminaripäeva, mille jooksul koolitusel osalejad omandasid teadmisi arheoloogilise pärandi tähtsusest, Eesti arheoloogilise materjali eripäradest ning erinevat liiki arheoloogilise materjali kohast meie ajaloo tõlgendamisel.

13. oktoobril tutvustasime arheoloogiat Ülenurmes

Neljapäeval 13. oktoobril avasime projekti "Noorte aredamine arheoloogiaalase teavitustöö ja kaasamise abil" raames koolinoortele suunatud infotundide seeria, mille käigus tahame noortele selgitada, mis on arheoloogia, miks see on oluline ja kuidas aitab arheoloogilist leiumaterjali tõlgendada ning kontrollida eksperimentaal-  arheoloogiline meetod.

Piloot-infotund noortele Ülenurme Gümnaasiumis

13. oktoobril toimub esimene infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Ülenurme Gümnaasiumis 11. klassi ajalootunni raames ning plaanis on  eksperimentaalarheoloogia võtmes rääkida noortele sellest, mis ikkagi on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Otsinguvahendi koolituse sisuline osa lõppes simulatsiooniga Kobratu karjääris

Laupäeval 01. oktoobril lõppes otsinguvahendi loa taotlejate koolituse sisuline osa koolituse IV mooduliga. Selle raames tutvustas TÜ arheoloogiakabineti tehnik Andres Vindi valikut  TÜ arheoloogiakogudest ning selgitas erinevate perioodide leiumaterjali eripärasid ja kultuuriväärtuslikku tähtsust. Päeva teises pooles toimus väljasõit Kobratu karjääri, kus viisime läbi praktilise simulatsiooniharjutuse.

Esimene infotund Ülenurme noortele

13. oktoobril kell 12:45 toimub esimene infotund kooliõpilastele suunatud arheoloogiat tutvustavate infotundide sarjast.  Infotund toimub Ülenurme Gümnaasiumis 11. klassi ajalootunni raames ning plaanis on eksperimentaalarheoloogia võtmes rääkida noortele sellest, mis ikkagi on arheoloogia, mida ja mil viisil see meie ajalooteadmistele ning tõlgendamisele annab.

Koolituse I mooduli kordusseminar toimub 18. septembril

Seoses suure huviga koolituse vastu kordame koolituse I moodulit 18. septembril 2011.  Kuna koolitatavate piirarv (25 inimest grupis) ei ole veel ületatud ning koolitajatele on see kuupäev ajaliselt sobiv, siis liitub meie esialgse koolitatavate grupiga veel 9 uut huvilist. Pärast I mooduli läbimist teevad uued registreerunud koolituse ülejäänud moodulid kaasa esialgse kava kohaselt.