DISCO aruannet tutvustav seminar 24. septembril

Kolmapäeval 24. septembril algusega kl 18:00 toimub DISCO projekti Eestit puudutava osa uurimistulemusi tutvustav seminar. DISCO projekti raames uuriti Eesti arheoloogide profiili, tööturgu, arengu-ja karjäärivõimalusi ning koolitusvajadust. Uuringu küsimustikule vastas 72 Eesti arheoloogi. Uuring valmis Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi rahalisel toetusel, uuringut kaasrahastasid Tartu Ülikool ja MTÜ Arheopolis.

Osalesime EAA aastakoosolekul Istanbulis

7.-14. septembril 2014 toimus Istanbulis Euroopa Arheoloogiaühingu (EAA) aastakoosolek, mille raames peeti ka DISCO töögrupi viimased koosolekud ning eraldi konverentsipäeval tutvustati erinevate partnerriikide DISCO projekti tulemusi.  DISCO projekti tulemusel valminud riiklikest aruannetest paneb projekti juhtpartner York Archaeological Trust käesoleva aasta lõpuks kokku riikideülese aruande, mis esitatakse projekti rahastanud Euroopa Komisjonile.

Valmis DISCO-projekti Eesti osa aruanne

Valminud on rahvusvahelise projekti "Discovering the Archaeologists of Europe" Eesti osa lõpparuanne, mille koostas MTÜ Arheopolis ja mille koostamises osales Tartu Ülikool (projekti meeskonnas A.Mäesalu). Aruanne kajastab uuringut, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti arheoloogkonna tööturg, karjääri-ja koolitusvõimalused ning tulevikuperspektiiv. Aruandega on võimalik tutvuda siin: DISCO National Report template_EESTI.pdf Projekti kohta lähemalt: http://arheopolis.

Uus koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

Ajavahemikus 27. september - 11. oktoober 2014 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.  Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

Osula Põhikooli õpilastega Rõugesse!

Neljapäeval 19. septembril külastame Osula Põhikooli õpilaste ja õpetaja Tuulike Mölderiga Rõuge Ööbikuorgu, et rääkida rauaaegsest eluolust ja ehitistest, näidata Rõuge Muinasmaja ja selle jätkuehitust.   MTÜ Arheopolis ühe asutaja ja juhatuse liikme Viire Pajuste muinasmaja projekt Rõuges on esimene nii mahukas ja omanäoline eksperimentaalarheoloogia projekt Eestis.

Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Tartus

Ajavahemikus 28. september - 13. oktoober 2013 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.  Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

Jõgeva muuseumist kogukonnaarheoloogia blogis

Juuli alguses külastas Eestit Glasgow Ülikooli teadur Dr. Suzie Thomas, kes kohtus siin arheoloogide, muinsuskaitseametnike ja detektoristidega, et saada ülevaade meie arheoloogilise pärandi avastamise ja kaitmise olukorrast ning otsinguvahendi kasutamise lubade süsteemist. Muuhulgas külastasime ka Jõgevat, kus asub Jõgeva Detektoristide Klubi kõrval tegutseva MTÜ Pommiauk loodud muuseum.   Lisaks tööle Glasgow Ülikoolis tegeleb Dr.

Otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolituse eelinfo

Seoses MTÜ Arheopolis koolitusprogrammi muudatustele Muinsuskaitseametilt saadud kooskõlastusega oleme kavandamas järjekordset koolitust otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eeldatavaks toimumisajaks on septembri lõpp - oktoobri algus 2013 ning koolitusele registreerumise avame esimesel võimalusel pärast seda, kui kõik korralduslikud asjad on lõplikult kokku lepitud.   Info registreerumise kohta avaldame MTÜ Arheopolis kodulehel http://arheopolis.edicypages.