Kutse andmine

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas taas Ennistuskoja Kanut/SA Eesti Vabaõhumuuseum konservaatorite kutset andvaks organiks tähtajaga 20.05.2019 (KN otsus nr 6.1-7/20). 2014 aasta kutseeksam kuulutatakse välja hiljemalt 25. augustil 2014. Eelinfo edastatakse ka Eesti Konservaatorite Ühingu aadressile org.eky[at]lists.ut.

Rode altar lähivaates II workshop

Maikuus on toimumas teine workshop sarjast “Rode altar lähivaates”.Seekord tegeldakse pärandivaldkonnas pisut innovatiivsema teemaga – nimelt IT ja pärandkultuuri kokkupuutepunktidega. Ehk siis: kuidas kaasaegsed IT arengud saab rakendada kultuuripärandi uurimise, dokumenteerimise, konserveerimise teenistusse ja esitlusse (3D mudeldamine, erinevate pildindustehnoloogiate rakendamine, peidetud kihistuste ja info visualiseerimine jne).

Seminar

Interreg IVa projekti “Sustainable Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region” raames ootab Teid Ennistuskoda Kanut 7. oktoobril k.a. seminarile Extended Use of Churches. Seminari eesmärgiks on tutvustada Euroopa riikide kogemusi kirikuhoonete laiendatud kasutamisest. Seminari töökeeleks on inglise keel. Seminarile registreerumine (kuni 15. septembrini 2013).

Renovatum Anno 2012

Ajakirjal täitub tänavu 25. ilmumisaasta. Tänaseks on ilmunud kaksteist ajakirjanumbrit ja 2010 ning 2012 võrguväljaandena. Esitletavas ajakirjas on artiklite autoriteks valdavalt Kanuti konservaatorid ja teadurid, aga ka kolleegid erinevatest õppe-ja mäluasutustest, nagu näiteks Eesti Kunstimuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Riigiarhiiv, Rahvusraamatukogu, OÜ Vana Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia jt.

Digiteerimistöö väljund Rahvusarhiivis

Rahvusarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Linnaarhiivi pärgamentürikute ja -dokumentide digiteerimine toimus kahe aasta jooksul 4122 arhivaalilehe recto ja verso vaadetest tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamist. Digitaalsed tagatiskoopiad on originaalidega suhtes 1:1, failid salvestati kompresseerimata TIFF vormingusse (resolutsioon 300 dpi). Pärgamendid on vaadeldavad aadressilt: http://www.ra.