12.-26. nov 2016 Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016. Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

Siseviimistlusuuringute teabepäev Loodi mõisas 4. septembril

Muinsuskaitseamet korraldab  4. septembril koostöös Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnaga Loodi mõisaa teoreetilise ja praktilise teabepäeva siseviimistlusuuringutest. Teabepäev keskendub siseviimistlusuuringute olulisematele põhimõtetele ja vormistuslikele nõuetele. Teabepäeva sihtgrupiks on eelkõige uurijad. PÄEVAKAVA 10.00 - 10.30 Kogunemine ja tervituskohv10.30 – 12.

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitustele SAAREMAAL ning TARTUS!

Koolitused annavad esmased teadmised Eesti kultuuripärandi tähtsusest, muinsuskaitsesüsteemist, arheoloogiast, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning selgitavad, kuidas toimida leiukohal ja otsingusituatsioonis, nii et oma tegevuse või tegevusetusega ei kahjustata leiukohta.  Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.   Saaremaal toimub kursus 29. august – 6. september, korraldaja OÜ Tige Tikker.