Koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

24. september - 09. oktoober 2016 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Tartus

10. - 18. oktoober 2015 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral. Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

DISCO aruannet tutvustav seminar 24. septembril

Kolmapäeval 24. septembril algusega kl 18:00 toimub DISCO projekti Eestit puudutava osa uurimistulemusi tutvustav seminar. DISCO projekti raames uuriti Eesti arheoloogide profiili, tööturgu, arengu-ja karjäärivõimalusi ning koolitusvajadust. Uuringu küsimustikule vastas 72 Eesti arheoloogi. Uuring valmis Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi rahalisel toetusel, uuringut kaasrahastasid Tartu Ülikool ja MTÜ Arheopolis.

Osalesime EAA aastakoosolekul Istanbulis

7.-14. septembril 2014 toimus Istanbulis Euroopa Arheoloogiaühingu (EAA) aastakoosolek, mille raames peeti ka DISCO töögrupi viimased koosolekud ning eraldi konverentsipäeval tutvustati erinevate partnerriikide DISCO projekti tulemusi.  DISCO projekti tulemusel valminud riiklikest aruannetest paneb projekti juhtpartner York Archaeological Trust käesoleva aasta lõpuks kokku riikideülese aruande, mis esitatakse projekti rahastanud Euroopa Komisjonile.

Valmis DISCO-projekti Eesti osa aruanne

Valminud on rahvusvahelise projekti "Discovering the Archaeologists of Europe" Eesti osa lõpparuanne, mille koostas MTÜ Arheopolis ja mille koostamises osales Tartu Ülikool (projekti meeskonnas A.Mäesalu). Aruanne kajastab uuringut, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti arheoloogkonna tööturg, karjääri-ja koolitusvõimalused ning tulevikuperspektiiv. Aruandega on võimalik tutvuda siin: DISCO National Report template_EESTI.pdf Projekti kohta lähemalt: http://arheopolis.

Uus koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

Ajavahemikus 27. september - 11. oktoober 2014 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.  Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.

DISCO vahekokkuvõte arheoloogide teabepäeval

7. veebruaril algusega kl 11:00 toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele. Muuhulgas teeb MTÜ Arheopolis väikese ettekande projekti "Discovering the Archaeologists of Europe - 2014" (DISCO) hetkeseisust ja vahekokkuvõtte uuringu tulemustest.

Osula Põhikooli õpilastega Rõugesse!

Neljapäeval 19. septembril külastame Osula Põhikooli õpilaste ja õpetaja Tuulike Mölderiga Rõuge Ööbikuorgu, et rääkida rauaaegsest eluolust ja ehitistest, näidata Rõuge Muinasmaja ja selle jätkuehitust.   MTÜ Arheopolis ühe asutaja ja juhatuse liikme Viire Pajuste muinasmaja projekt Rõuges on esimene nii mahukas ja omanäoline eksperimentaalarheoloogia projekt Eestis.

Alanud on registreerimine otsinguvahendi kasutamise loa taotlejate koolitusele Tartus

Ajavahemikus 28. september - 13. oktoober 2013 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised kultuuripärandi tähtsusest, Eesti arheoloogiapärandist, leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.  Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi.