Muinsuskaitseamet toetab pühakodade restaureerimist 660 486 euroga

Muinsuskaitseameti pressiteade

26. jaanuar 2017

Programmist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“ eraldatakse 2017.
aastal kultuuriväärtuslike pühakodade remondiks 617 671 eurot, pühakodade
sisustuse konserveerimiseks 12 574 eurot, ehituse projektdokumentatsiooni
koostamiseks 11 803 eurot, piksekaitsete paigaldamiseks 6 225 eurot ning
pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna toetusteks 4 500 eurot.

 

Taotluste arv ja kogusumma näitavad jätkuvalt kultuuriväärtuslike hoonete
suurt investeerimisvajadust. 2017. aastaks esitati pühakodade programmile 143
taotlust kogusummas üle 3,4 miljoni euro, vahendeid investeeringute eelarves on
käesoleval aastal 660 486 eurot. Sel aastal otsustati erinevas mahus
restaureerimistoetusi eraldada 19-le pühakojale, projektdokumentatsioonide
koostamise toetusi antakse neljale pühakojale ning kaks pühakoda saavad
toetused piksekaitsete paigaldamiseks. Toetuste andmise üle otsustab programmi
15-liikmeline juhtnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate konfessioonide,
ministeeriumide, linna- ja maaomavalitsuste liitude esindajad ning
sakraalarhitektuuri eksperdid.

Pühakodade restaureerimise eelarvest
eraldatakse käesoleval aastal toetusi nelja konfessiooni kirikutele (Eesti
Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Metodisti Kirik). „Pühakodade programmi prioriteet
on programmi raames alustatud tööde lõpetamine ja mul on äärmiselt hea meel, et
tänavu saab lõpule viia mitu suurt  restaureerimisprojekti – valmis saavad
Haapsalu toomkiriku katus, ülimalt avariilises seisus olnud EELK Saarde kiriku
tornikiiver, samuti EELK Järva-Jaani kiriku pikihoone katus ja EAÕK Saatse Püha
Paraskeva kiriku katusemaastik“, ütles programmi juhtnõukogu esimees Siim Raie.

Lisaks jätkuvad pühakodade programmi toetuste abil tööd Haapsalu metodisti
kiriku vundamentide kindlustamisel ja EELK Jõelähtme kiriku avariilise
tornikiivri juures. Samuti lähevad edasi Eesti vanima, siinse
kirikuarhitektuuri pärlite hulka kuuluva EELK Valjala kiriku idaosa avariitööd.
Uutest suurematest töödest tehakse algust aastaid avariilises olukorras olnud
EAÕK Sindi Jumalaema ilmumise kiriku katusemaastiku restaureerimisega –
esimeses etapis on kavas kellatorni restaureerimine. Alustatakse ka Eesti ainsa
maapiirkonnas asuva basiilikalaadse kolmelöövilise EELK Urvaste kiriku väga
halvas seisukorras oleva katusemaastiku restaureerimisega – sel aastal toetust
saanud tööde esimeses etapis restaureeritakse kiriku kesklöövi katus.

 

Väiksemas mahus eraldatakse toetust EELK Viljandi Pauluse kiriku katuse ja
EELK Kose kiriku torni laastukatuse avariitöödega alustamiseks. EELK
Harju-Madise ja EELK Noarootsi kirikute juures tehakse väiksemaid katuste
avarii- ja hooldustöid. Programmi kaudu eraldatakse toetust 19. sajandi
omanäolise MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku fassaaditöödeks.
Jätkatakse ka Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimise
toetamist.

 

Programmi teadus- ja arendustegevuse valdkonna kaudu jätkatakse Eesti
kirikute andmebaasi (digiarhiiv aadressil – http://kirikud.muinas.ee/ )
täiendamist Lääne- ja Harjumaa kirikutega ning samuti teostatakse
siseviimistluse uuringud Ridala ja Karuse kirikutes. Samuti jätkub koostöö
Tallinna Tehnikaülikooliga Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustuste ja
sooldumise uurimistöö raames, sealjuures jätkatakse ka kirikute tuulutuse
kontrolleri arendamist (testimisel on ka selle kontrolli arendus kirikute
automaatseks tuulutamiseks).  Lisaks toetatakse EKA ja EKM uurimisprojekti
„Christian Ackermann – Tallinna Pheidas, ülbe ja andekas“ ning Eesti kirikute
katuste kandekonstruktsioonide uurimisprojekti (sh ka dendrokronoloogilised
uuringud).

 

Täpsem ülevaade programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ toetustest on
kättesaadav Muinsuskaitseameti kodulehel:  http://www.muinas.ee/puhakoda   

 

Lisainfo:

Sille Sombri

Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ koordinaator

640 3068

sille.sombri@muinas.ee

 

 

Madle Lippus

Avalike suhete nõunik

Muinsuskaitseamet

+372 5348 88 41

+372 640 3054

madle.lippus@muinas.ee

www.muinas.ee