3. veeburaril toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele

Juba traditsiooniks kujunenud Muinsuskaitseameti teabepäev ARHEOLOOGIDELE toimub sel aastal 3. veebruaril 2017, Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis kell 12-16.

Arheoloogia
valdkonnas puudub Eestis hetkel täiendkoolituste süsteem, kuid
Muinsuskaitseamet püüab oma veebruarikuise teabepäevaga seda lünka täita.
Teemad on üsna spetsiifilised ja suunatud arheoloogias toimivate praktikate üle
arutlemisele ja seeläbi kvaliteedistandardite paremale ühisele mõistmisele.
Seetõttu ootame kõigi välitöid tegevate ning leidude kultuuriväärtust hindavate
arheoloogide aktiivset osavõttu teabepäevast, oodatud on ka
magistrantuuriüliõpilased.

 

Esialgne
kava:

 1. Muinsuskaitse
  eritingimused arheoloogiamälestistega seotud planeeringutes (Ulla Kadakas,
  Muinsuskaitseamet);

 2. Matuste
  kaevamisest (Mari Tõrv, Anu Kivirüüt)

 3. Osteoloogilise
  ja antropoloogilise leiumaterjali kogumise nõuded arheoloogilistel kaevamistel
  – juhendi eelnõu tutvustus (Anu Kivirüüt, Muinsuskaitseamet)

   

  kohvipaus

   

 4. Leidude
  konserveerimine jm labori teenused Tartu Ülikoolis: eelarvestamine, eelnevad
  kokkulepped, leidude üleandmine, hoiustamine (Ester Oras, Kristel Kajak, Riina
  Rammo; Tartu Ülikool);

 5. Arheoloogia
  terminibaas Termekis (http://term.eki.ee/termbase/view/3651782/)
  (Kätlin Jansons, Tartu Ülikool)

Ettekanded
algavad kl 12,  kl 13.45 – 14.30 on kohvipaus. Teabepäeva lõpp on u kl 16.

 

Ürituse
parema korralduse huvides palume osalejatel end registreerida hiljemalt 1.
veebruariks lingil: http://doodle.com/poll/iqard677t5f66igk

 

Täpsem info: Ulla Kadakas, 640 3010, ulla.kadakas@muinas.ee