12.-26. nov 2016 Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja
otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016.
Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega
leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas
toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus
Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks. Registreerimise juhised ja
koolituse info leiab koolituse korraldaja OÜ Tige Tikker veebilehelt http://tigetikker.ee/ .