Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Koolitus on eelkõige
suunatud arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja
muinsuskaitsetöötajatele
, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise,
projekteerimise ja restaureerimisega. Oodatud on ka kõik restaureerimisest ning
pärandi kaitsest huvitatud omavalitsuste töötajad ning mälestiste ja
ajalooliste hoonete omanikud.

Kursuse
läbimine on ka üheks eeltingimuseks Arhitektuuripärandi spetsialist tase VII
või VIII kutse taotlemisel. 

Senine
praktika näitab, et meie restaureerimisalastest koolitustest osavõtjate ring
hõlmab tervet Eestit. Töö kõrvalt koolis käimist soosib ka õppekorraldus –
loengud toimuvad alates 14.oktoobrist kaks korda kuus nädalavahetustel, kokku 9
korda.

Täpsem info ning koolituse programm ja ajakava on leitav  EKA
lehel http://www.artun.ee/erialad/muinsuskaitse-ja-konserveerimine/taiendkoolitus/.