Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tartus 24. sept – 9. okt 2016

Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist,
muinsuskaitsesüsteemist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud
seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise
korral.  Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa
taotlemiseks.

 

Koolitus leiab aset Tartus 24. sept – 9. okt, korraldajaks
MTÜ Arheopolis. Registreerimise juhised ja rohkem infot aadressil http://arheopolis.edicypages.com/uudised/koolitus-otsinguvahendi-kasutamise-loa-taotlejatele.