Koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

24. september – 09. oktoober 2016 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja leidude avastamise korral.

Koolitus on jaotatud nelja moodulisse, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Kolm esimest moodulit viiakse läbi seminarivormis ning nendes käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Neljas moodul sisaldab õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning juhtumianalüüsi tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest.

Registreerumine koolitusele toimub kuni 09.09.2016 meili teel – ingrid26@yahoo.com. Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta ja selle tasumiseks esitab koolitaja pärast registreerumist igale osalejale vastava arve. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist.  Koolitusprogramm ja koolituspäevade kavad saadetakse igale osalejale pärast registreerumist.

Täpsem info ja küsimused: ingrid26@yahoo.com.