Ettekanne Eesti Konservaatorite Ühingu II teadusseminaril

20. novembril 2015. a toimus Olustvere mõisas Eesti Konservaatorite Ühingu II teadusseminar “Esemete erinevate materjalide vastastikune kahjustav mõju – säilitamise ja konserveerimise problemaatika.” Andres rääkis teemal “Täpsus, kvaliteet ja viga. Küsimused dokumenteerimisel”.

 

Dokumenteerimistööde kavandamisel, ettevalmistamisel ja teostamisel on oluline lähtuda objekti erinevatest omadustest, sh materjalist, ajakavast ning sobilike töövahendite valikust. Siiski tuleb tööde teostamisel ette olukordi, mida pole olnud võimalik ette näha, kas eelneva praktika puudumise või tehniliste lahenduste piirangute tõttu. Seetõttu on oluline leida tasakaal – kompromiss võimaluste ja vajaduste vahel. See ettekanne püüdis näidete varal tutvustada ja selgitada, kuidas on võimalik ebatäpsusi ja määramatust vähendada, vältida võimalikke vigu ning saavutada dokumenteerimisel siiski (väga) hea tulemus.