Valmis DISCO-projekti Eesti osa aruanne

Valminud on rahvusvahelise projekti “Discovering the Archaeologists of Europe” Eesti osa lõpparuanne, mille koostas MTÜ Arheopolis ja mille koostamises osales Tartu Ülikool (projekti meeskonnas A.Mäesalu). Aruanne kajastab uuringut, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti arheoloogkonna tööturg, karjääri-ja koolitusvõimalused ning tulevikuperspektiiv. Aruandega on võimalik tutvuda siin: DISCO National Report template_EESTI.pdf

 

Projekti kohta lähemalt: http://arheopolis.edicypages.com/projektid/discovering-the-archaeologists-in-europe