Detektorist avastas Rõudes muinasaegse kalmekoha

Aprillis avastas Rõudes metallidetektoriga vanemate maa peal põldu uurinud mees ilmselt muinasaja lõpuperioodi kuuluva kalmekoha.

Noormees käis detektoriga põldu uurimas kahel korral — esimesel korral leidis ta hiliseid ja väheväärtuslikke esemeid, kuid teisel korral tuli maapõuest välja pronksripats ja –neete.

Pärast kolmanda lähestikuse leiu väljatulemist teavitas mees sellest, nagu seadus ette näeb, muinsuskaitseametit. Samuti märgistas ta leiukohad ja pildistas üles esemed.

Leiukohta uurimas käinud arheoloog Mati Mandel ja muinsuskaitseameti arheoloogia vanemspetsialist Nele Kangert tõdesid, et see on muinasaja lõpuaega kuuluv kalme, mis seni oli arheoloogidele tundmatu.

Mandel lubas sügisel koha uuesti üle vaadata, sest tema sõnul saab peale kündi ja vihmasadusid kalmepaigast parema ülevaate.

Läänemaa muinsuskaitseinspektori Kalli Petsi sõnul on kalme avastanud detektorist läbinud muinsuskaitseameti koolitused ja tal on kultuuriväärtuste otsimiseks tegevusluba. Petsi sõnul liikus samal ajal Rõude kandis detektoriga ringi ka inimene, kellel vastav luba puudub. Kas ta ka midagi leidis, pole Petsi sõnul teada. Muinsuskaitseinspektor saatis mehele kirja, milles teavitas, et koolitust läbimata ja vastavat luba omamata on kultuuriväärtusega esemete otsimine keelatud.

Kangerti sõnul on hobiarheoloogid tänavu teinud enam kui poolsada leidu, millest muinsuskaitseametit on teavitatud.

Kangert tõdes, et kui detektoristid käituvad seaduskuulekalt, on nad arheoloogidele uute muististe leidmisel abiks. Paraku aga liigub tema sõnul palju ringi ka selliseid detektoriste, kes leiud välja korjavad sellest muinsuskaitseametit teavitamata.

Mandel ütles, et arheoloogide jaoks kõnelevad leiud ainult siis, kui neid saab uurida leiukohas. Üleskorjatud üksikleiud on tema sõnul kontekstist välja rebitud ja nende väärtus sellega oluliselt kahanenud.

Kangerti sõnul annab muinsuskaitseamet leiud tagasi leidjale. Riik maksab ka leiutasu. Mullu maksis muinsuskaitseamet 34 800 eurot leiutasu.