DISCO vahekokkuvõte arheoloogide teabepäeval

7. veebruaril algusega kl 11:00 toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele. Muuhulgas teeb MTÜ Arheopolis väikese ettekande projekti “Discovering the Archaeologists of Europe – 2014” (DISCO) hetkeseisust ja vahekokkuvõtte uuringu tulemustest. Räägime sellest, kuidas edenes uuringu andmete kogumine ja analüüs, milline on üldjoontes täna Eestis tegutseva arheoloogi demograafiline ja ametialane profiil ning millised on esimesed järeldused Eesti arheoloogide koolitus-ja arenguvõimaluste osas.


 


Teabepäeva kava:


1) Arheoloog ja Muinsuskaitseamet – uuringu tegevuskavad, loataotlused, uuringute aruandlus. Inspekteerimine, arheoloogilised leiud (Ulla Kadakas).


2) Uuringu “Discovering the Archaeologists of Europe” vahekokkuvõte (Ingrid Ulst & Viire Pajuste)


3) Arheoloogiliste leidude pinnasest välja võtmine, esmased säilitusabinõud, leidude konserveerimine (Aive Viljus, Kristel Kajak)


4) Loodusteaduslikud analüüsid arheoloogiliste välitööde osana (Ester Oras)


5) Fotogrammeetria ja 3D mudelid dokumenteerimisvahendina (Andres Kimber).