Juhtkiri: Nähtavad muinsused

Võlla alusmüüri väljakaevamine Haapsalu võllamäel on taas pannud mõtte liikuma, kuidas huvilistele maapinnas peidetut eksponeerida. Haapsalu muinsuskaitsespetsialist Tõnis Padu leiab, et võllamüüri võiks maapinnal markeerida ja lisataval infotahvlil selgitada, milline võis võllas välja näha.

Mõni hea aasta tagasi kaevati Linda ja Rüütli tänava nurgal välja üks Haapsalu linnamüüri torn. Ka toona oli juttu, et torni ja linnamüüri asukoha võiks asfaldil markeerida. Tookord jäi see mõte küll teostamata.

Maapõues peituvate mälestiste eksponeerimine kas neid maapinnal markeerides, klaasiga kattes või muul moel oleks igati teretulnud. Selgituste, joonistuste ja fotodega infotahvel selle juures aitaks mälestistest paremini aru saada.

Muidugi võib linnamüüri, võllamäe või kalme kohta raamatutest ja internetist lugeda, kuid pelgalt loetu põhjal enesele minevikku ette kujutada on hoopis raskem.