Vabaduse väljaku alt kaevati välja müürid ja naftasaadusi

Tallinna Vabaduse väljaku arheoloogiliste uuringute käigus leiti 17. sajandist pärinevad ajaloolised kindlusemüürid, samuti leiti pinnasest naftasaadusi, täpsemalt autokütust.