Renovatum Anno 2012

Ajakirjal täitub tänavu 25. ilmumisaasta. Tänaseks on ilmunud kaksteist ajakirjanumbrit ja 2010 ning 2012 võrguväljaandena.

Esitletavas ajakirjas on artiklite autoriteks valdavalt Kanuti konservaatorid ja teadurid, aga ka kolleegid erinevatest õppe-ja mäluasutustest, nagu näiteks Eesti Kunstimuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Riigiarhiiv, Rahvusraamatukogu, OÜ Vana Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia jt. Siit leiab üle kolmekümne artikli, mis jaotuvad kuude põhiplokki ja nagu traditsiooniks on saanud sisaldab ka seekordne kogumik põnevate konserveerimistööde kajastusi.

Fotod kogumiku esitluselt 10.04.2012.