Muinsuskaitseameti teabepäev praegustele ja tulevastele usaldusmeestele

Teabepäev toimub 01. novembril 2012. a Pikk tn 2 Tallinnas.  Lähemalt käsitletakse muinsuskaitses osalevate
usaldusmeeste rolli kultuurimälestiste ning kultuuriväärtusega leidude kaitsel,
väljaselgitamisel ja tutvustamisel.

Teabepäeval antakse ülevaade
Muinsuskaitseameti ülesannetest ja eesmärkidest. Oodatud on kõik, kes tunnevad
huvi muinsuskaitse vastu ja tahavad kaasa aidata meie kultuuripärandi hoidmisel
ning väärtustamisel.

 

Kava:

9.30
– 10.00    Saabumine ja hommikukohv

10.00
-10.30   Muinsuskaitseameti tutvustus

10.30
– 11.15 Muinsuskaitseseadus ja
usaldusmeeste roll

11.15 – 12.00 Muinsuskaitseameti andmebaasid (Kultuurimälestiste
riiklik register, arhiiv ja raamatukogu)

12.00-13.00
   Lõuna
(omal
kulul)

13.00-13.30
   Ehitismälestised

13.30
-14.00   Arheoloogiamälestised ja
detektorism

14.00
– 14.15 Kohvipaus

14.15-14.45
   Kunstimälestised

14.45-15.15
   Muinsuskaitseameti tegevuslubade ja
toetussüsteemide tutvustus

15.15
– 16.00 Näiteid hoonete restaureerimisest, millele pöörata tähelepanu?


Info ja registreerimine:
Maria Silla, e-post: maria.silla@muinas.ee; tel: 640 3019