Digiteerimistöö väljund Rahvusarhiivis

Rahvusarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Linnaarhiivi pärgamentürikute ja -dokumentide digiteerimine toimus kahe aasta jooksul 4122 arhivaalilehe recto ja verso vaadetest tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamist. Digitaalsed tagatiskoopiad on originaalidega suhtes 1:1, failid salvestati kompresseerimata TIFF vormingusse (resolutsioon 300 dpi).

Pärgamendid on vaadeldavad aadressilt: http://www.ra.ee/pargamendid/

Täpsemalt toimunud projekti sisust ja teostamisest on lugeda RA lehel: http://www.ra.ee/et/pargamendikogud-digiteeritud/

Digiteerimistöid teostas Ennistuskoda Kanut ning projekti rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium infoühiskonna edendamise struktuurivahenditest.