3. veeburaril toimub Muinsuskaitseameti teabepäev arheoloogidele

Juba traditsiooniks kujunenud Muinsuskaitseameti teabepäev ARHEOLOOGIDELE toimub sel aastal 3. veebruaril 2017, Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis kell 12-16. Arheoloogia valdkonnas puudub Eestis hetkel täiendkoolituste süsteem, kuid Muinsuskaitseamet püüab oma veebruarikuise teabepäevaga seda lünka täita. Teemad on üsna spetsiifilised ja suunatud arheoloogias toimivate praktikate üle arutlemisele ja seeläbi kvaliteedistandardite paremale ühisele mõistmisele.

Toomkiriku altari figuuride dokumenteerimine

Alates novembri keskpaigast on Andres Uueni olnud toimetamas Tallinna Toomkirikus, kus käivitus Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi poolt juhitud projekt “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas”. Projekti eesmärk on äratada unustusehõlmast Christian Ackermann – Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja.

Ilmus Tutuluse 2016 a. number

Tutuluse 2016. aasta number räägib Eesti Rahva Muuseumi arheoloogianäituse kokkupanemisest ja selle silmatorkavatest ekspositsioonidest, kirjeldab Rõuge muinastalu uue sepikoja ehitamist ja seal raua sulatamist – nii nagu seda tehti viikingite ajal. Samuti tutvustab väljaanne 2016. aasta põnevamaid leide, teiste hulgas keskaegset veejuhet Tallinnas ja Vaidavere aaret, ning avaldab esimest korda Tutuluse ajaloos Eesti-sidusaid artikleid vene ja soome arheoloogide sulest.

Meedia kokkuvõte 6. jaanuar

Tallinnast Astlanda Ehitus ehitab 16,2 miljoniga Eesti Kunstiakadeemia uue hoone Astlanda ehitab kunstnikele uue ülikooli hoone Analüüs kaalub linnahalli plusse ja miinuseid: hea asukoht, kuid ehitus saab olema kulukas ja aeganõudev EY analüüs: optimaalne asukoht konverentsikeskusele on linnahall Linnahallist püütakse iga hinna eest konverentsikeskust teha (parooliga) Lugejad Linnahallist: äärelinna plekist Saku Suurhalli ehitusrahade eest oleks pidanud hoopis Linnahalli...

Raamat “Viikingiaja aarded Eestist”

Ilmunud on raamat “Viikingiaja aarded Eestist”, mille koostajaks on TLÜ arheoloogia teaduskogu arheoloog ja numismaatik Mauri Kiudsoo. Rikkalikult illustreeritud trükis esitab uudseid fakte ja teeb põnevaid järeldusi Eesti viikingiajast. Paar sajandit enne muistset vabadusvõitlust lõid mitu Eesti piirkonda majanduslikult õitsele. Rikkus kogunes siia tänu kaubateedele, mis ühendasid Skandinaaviat Kiievi ja Konstantinoopoliga ning kulgesid mööda Eesti rannikut ja jõgesid.

Eve Rannamäe kaitses doktoritöö

18. detsembril  2016. aastal kaitses Eve Rannamäe doktoritöö “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” (Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal).