12.-26. nov 2016 Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016. Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega Homme, 14. oktoobril algusega kell 15:00 toimub Niguliste muuseumis (Niguliste 3) Muinsuskaitseameti 23. sünnipäevaseminar “Kaitsmata pärand” ja pidulik tunnustusüritus headele koostööpartneritele ja kultuuripärandi hoidjatele. Seekordne seminar keskendub kultuuripärandile, mis on veel kaitsmata ja riikliku kaitse olemusele.

Pärandi õppe- ja talgupäev Muuksi linnamäel 15. oktoobril

Eesti Metsaühistu, Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Muinsuskaitseamet ja Looduse Omnibuss kutsuvad kuuendale ühisele Muuksi pärandi talgupäevale. Talgupäev toimub 15. oktoobril Muuksi linnamäel ja Näkiallika talus. Teeme tööd ja vestame juttu. Tallinnast toob talgulisi Looduse omnbibuss. Päev on tasuta. Muuksi linnamägi on tähtis paik, loopealne, mis on paraku võsastumas.

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Oodatud on ka kõik restaureerimisest ning pärandi kaitsest huvitatud omavalitsuste töötajad ning mälestiste ja ajalooliste hoonete omanikud. Kursuse läbimine on ka üheks eeltingimuseks Arhitektuuripärandi spetsialist tase VII või VIII kutse taotlemisel.

Kalmistute teabepäev Raasikul 15. septembril

    Olete palutud kalmistu-teemalisele teabepäevale neljapäeval 15.septembril  kell 10.00  Raasiku Rahvamajja aadressiga Raasiku vald Raasiku  Tallinna mnt  21   Sihtgrupp: kalmistuvahid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, kogudused, huvilised.   Päevakava 10.00-10.15 – Registreerimine 10.15-11.00 – Kalmistuseadus - Ilmo Au,  Siseministeeriumi  Usuasjade osakonna osakonnajuhataja   11.00-11.

Tebapäev- Raplamaa Vana maja päev

Koht: Velise kiriku vööruses, Raplamaal   L 24.09 10.45-11.00 Koguneme. 11.00-11.45 Ajaloolised küttekolded. Hardi Ojaste, EVM. 11.50-12.50 Maakivimüürid – ehitustraditsioonid, müüride lagunemine, mördid, restaureerimine. Alo Peebo, restauraator, ettevõtja, õppejõud. 12.50-13.15 piruka- ja sirutuspaus. Omaosa EUR 2.- 13.15-14.15 Biokahjustajad: Mardikad, samblikud ja teised. Tekkepõhjused ja tähelepanekud. Marike Laht, EVM peakonservaator. 14.15-15.