Raamat “Viikingiaja aarded Eestist”

Ilmunud on raamat “Viikingiaja aarded Eestist”, mille koostajaks on TLÜ arheoloogia teaduskogu arheoloog ja numismaatik Mauri Kiudsoo. Rikkalikult illustreeritud trükis esitab uudseid fakte ja teeb põnevaid järeldusi Eesti viikingiajast. Paar sajandit enne muistset vabadusvõitlust lõid mitu Eesti piirkonda majanduslikult õitsele. Rikkus kogunes siia tänu kaubateedele, mis ühendasid Skandinaaviat Kiievi ja Konstantinoopoliga ning kulgesid mööda Eesti rannikut ja jõgesid.

Eve Rannamäe kaitses doktoritöö

18. detsembril  2016. aastal kaitses Eve Rannamäe doktoritöö “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” (Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal).

12.-26. nov 2016 Kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

Alanud on registreerimine kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitusele Tallinnas 12.–26. nov 2016. Koolitus annab esmased teadmised Eesti arheoloogiapärandist, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning juhised, kuidas toimida leidude avastamise korral. Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega

Muinsuskaitseamet tähistab 23. sünnipäeva seminari ja tunnustusüritusega Homme, 14. oktoobril algusega kell 15:00 toimub Niguliste muuseumis (Niguliste 3) Muinsuskaitseameti 23. sünnipäevaseminar “Kaitsmata pärand” ja pidulik tunnustusüritus headele koostööpartneritele ja kultuuripärandi hoidjatele. Seekordne seminar keskendub kultuuripärandile, mis on veel kaitsmata ja riikliku kaitse olemusele.

Pärandi õppe- ja talgupäev Muuksi linnamäel 15. oktoobril

Eesti Metsaühistu, Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Muinsuskaitseamet ja Looduse Omnibuss kutsuvad kuuendale ühisele Muuksi pärandi talgupäevale. Talgupäev toimub 15. oktoobril Muuksi linnamäel ja Näkiallika talus. Teeme tööd ja vestame juttu. Tallinnast toob talgulisi Looduse omnbibuss. Päev on tasuta. Muuksi linnamägi on tähtis paik, loopealne, mis on paraku võsastumas.